Wiadomości http://bip.sds.dukla.pl pl-PL Instytucja kontrolująca - Podkarpacki Urząd Wojewódzki Thu, 13 Jun 2019 08:35:39 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-36 ... Zarządzenie Nr 5/18 Wed, 25 Jul 2018 11:48:56 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-35 ... Zarządzenie Nr 4/18 Wed, 25 Jul 2018 11:47:43 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-35 ... Zarządzenie Nr 3/18 Wed, 25 Jul 2018 11:46:34 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-35 ... Zarządzenie Nr 2/18 Wed, 25 Jul 2018 11:45:25 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-35 ... Zarządzenie Nr 1/18 Wed, 25 Jul 2018 11:44:23 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-35 ... Zarządzenie nr 3/2017 Fri, 17 Nov 2017 13:36:45 +0100 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-34 ... Zarządzenie nr 2/2017 Fri, 23 Jun 2017 10:10:52 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-34 ... Zarządzenie nr 1/2017 Fri, 23 Jun 2017 09:05:19 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-34 ... Zarządzenie nr 5/2016 Mon, 13 Feb 2017 10:01:23 +0100 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Zarządzenie nr 4/2016 Mon, 13 Feb 2017 09:58:54 +0100 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Zarządzenie nr 3/2016 Mon, 13 Feb 2017 09:52:06 +0100 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Regulamin organizacyjny Tue, 09 Aug 2016 12:49:33 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-13 ... Instytucja kontrolująca - Podkarpacki Urząd Wojewódzki Tue, 09 Aug 2016 12:45:12 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Instytucja kontrolująca - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Tue, 09 Aug 2016 12:42:18 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Instytucja kontrolująca - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Tue, 09 Aug 2016 12:39:30 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Instytucja kontrolująca - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Tue, 09 Aug 2016 12:34:42 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... Instytucja kontrolująca - Urząd Miejski w Dukli Tue, 09 Aug 2016 12:29:56 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... Instytucja kontrolująca - Podkarpacki Urząd Wojewódzki Tue, 09 Aug 2016 12:24:25 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Instytucja kontrolująca - Podkarpacki Urząd Wojewódzki Tue, 09 Aug 2016 12:24:19 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... Satut Fri, 04 Mar 2016 12:40:12 +0100 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-15 ... Zarządzenie nr 2/2016 Wed, 17 Feb 2016 08:10:05 +0100 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Zarządzenie nr 1/2016 Wed, 17 Feb 2016 08:08:23 +0100 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-28 ... Zarządzenie nr 2/2015 Thu, 13 Aug 2015 11:57:46 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ... Zarządzenie nr 1/2015 Thu, 16 Apr 2015 11:36:12 +0200 http://bip.sds.dukla.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-27 ...