Realizacja celów i zadań poprzez proponowane formy odbywać się będzie dla osób  przewlekle psychicznie chorych indywidualnie i grupowo. Zastosujemy następujące metody pracy:
- metody oparte na praktycznej działalności uczestników;
- metody sytuacyjne;
- wykład;
- dyskusja;
- praca z tekstem;
- socjodrama, inscenizacja, psychodrama;
- pogadanka;
- socjoterapia;
- ergoterapia;
- arteterapia;
- rozmowy indywidualne;
- metody sytuacyjne.

Podmiot publikującyBogumiła Dymek
WytworzyłAdministrator2012-11-17
Publikujący Administrator - Redaktor BIP 2012-11-17 11:55