Uczestnikami ŚDS mogą być  osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym:
a)    osoby przewlekle psychicznie chore,
b)    osoby upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osoby z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne,
c)    osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych.

Ze względu na to, że Dom obejmuje wsparciem wszystkie kategorie osób, Dom  ma  typ: A, B, C.

Podmiot publikującyBogumiła Dymek
WytworzyłAdministrator2012-11-24
Publikujący Administrator - Redaktor BIP 2012-11-24 11:52